()  

*С(㹰 )
12ȹ:-5ȹ,塳
() gū () (ī) () crime

()
1. 㹰. (). ߯<>
2. () ߴ . <>
3. å(磔). å ó. ߯<>
4. . . 榷<>
5. ϴ. . 榷ڪ<>
6. . . ͺ . <>
7. ݵ. .
8. . ݶ<>
9. Ī.

()
[榷]<> ϴ Ͽ .
[]<> ˻().
[]<> 뷫. 밳.
[ݶ]<> . ()() ܿ ް ʰ dz 뿡 ߳ . (͵ݶ).
[]<> () 11 Ī(ܬ).
[]<> . .
[]<> 㹰. .

(Back)

()